Digitalisering av fastigheter – och vardagen (som kom emellan)

”Digitaliseringsfrågorna är de kanske hetaste frågorna i fastighetsbranschen just nu.”

Så inleddes beskrivningen till Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering som hölls i Göteborg den 21 november.  Under dagen pratades det om Artificiell Intelligens, Digitala Tvillingar, IoT, Big Data och en massa andra trendiga buzzwords. Ekan management har tidigare skrivit om att digitalisering möjliggör för fastighetsägare att tjäna pengar på nya sätt genom att nyttja data och information om fastigheterna. Frågan att ställa sig är dock, hur långt är det egentligen från dessa högtflygande visioner till vardagens ”bröd och smör”-utmaningar? Vilka av trenderna orkar man hänga på just nu?  

Nedan sammanfattar vi tre reflektioner från mässans föredrag och paneldebatter: 

Välj ut några trender att haka på

Resan från dagens läge till en fullständigt digitaliserad fastighetsbransch är lång – det är risk att bli överväldigad och handlingsförlamad. Vilka trender kommer ge er mest affärsnytta idag och på sikt? Den digitala tvillingen byggs inte på en dag.  

IT måste in i ledningsgrupperna!

De flesta verkade rörande överens – menar man allvar med digitalisering så måste IT vara representerat i ledningsgrupperna. IT och digitalisering ska inte ses som en kostnad som ligger under Ekonomi, utan vara möjliggörare för strategin och nya affärsmodeller. 

Fastighetsägaren behöver äga sin data

Information om fastigheterna kommer från hundratals källor; verksamhetssystem, sensorer, givare och användare. Dessa datakällor måste knytas ihop i en plattform, där fastighetsägaren kan nyttja informationen om kunden och fastigheten som strategisk tillgång för att skapa nya kunderbjudanden och tjänster. 

Vi på Ekan har under 2019 jobbat med 25 fastighetsbolag, såväl kommersiella som offentliga och stora som små. Vi ser att de har kommit olika långt på digitaliseringsresan och väljer olika angreppssätt för att utveckla sig digitalt. De flesta jobbar aktivt med digitalisering, ser över sin kompetens inom området och jobbar med massa spännande pilotprojekt. Men, många har fortfarande en väg att vandra innan organisationen på allvar genomsyras av digitala arbetssätt och tänkesätt. En tendens är att man ser möjligheterna och utmaningarna, men kartbilden är suddig och man har inte tagit ut kompassriktningen. 

Vad Ekan kan hjälpa er med

Vi tror att första steget är att sansa sig och måla ut kartanDärför är det hög tid att titta spåkulanpå omvärlden och alla buzzwords, samtidigt som man reflekterar över hur mogen den egna organisationen är idag. Ekan Management hjälper kunder att besvara frågorna: Hur ser vårt nuläge ut? Inom vilka områden kan vi skapa affärsvärde inom 12 månader? Hur stort kliv är vår organisation redo att ta just nu? Var börjar vi?  

Vi på Ekan management stöttar er gärna med att staka ut Er framtidsresa i digitaliseringens tecken. Hör av dig till någon av oss!