Ekan Management deltar på Hack the Crisis i kampen mot dagens utmaningar

När möjligheten att bidra på helgens hackathon Hack the Crisis  var Mattias Karlsson, Niclas Hjerdin och Knut Fahlén på Ekan Management inte sena att anmäla sig.

– Vi tror att ett sådant event kan resultera i innovation av olika slag för att skapa morgondagens verklighet. Inte bara it-relaterat eller kopplat till pågående pandemi. Vi tror att det kan komma fram nya idéer för att göra organisationer mer förberedda till nästa kris men även redo att växla upp när krisen är över, säger Knut Fahlén, managementkonsult, Ekan Management.

– Här kan utveckling av sätt att leda, styra och samverka behöva göras i takt med digitalisering. Med många som tänker tillsammans och på olika sätt bör det blir några bra resultat. Det kan handla om hur vi samlar in och sprider information eller skapar förutsättningar för resiliens. Vi har gått igenom ett flertal ”revolutioner” och steg i samhällsutvecklingen – jordbruks-, industri- och dagens kunskapssamhälle. Morgondagens företag och samhälle behöver bli bättre på att anpassa sig till omvärldsförändringar. Inte minst globaliseringen, men också digitalisering och nya ekonomiska situationer.

Ni är väl inga hackers? Vad kan ni som managementkonsulter bidra med?

– Som vi sa ovan krävs det många olika tankar för att komma fram. All förändring kräver dessutom anpassade styr- och ledningssystem och idag utmanas allt, även detta. Vi hoppas kunna bidra med idéer kring hur styr- och ledningsmodeller eller projekthantering kan bli klara inte bara krisen, utan den nya verklighet som egentligen redan är här. Krisen har bara gjort brister synligt på ett tydligare sätt, säger Mattias Karlsson, managementkonsult, Ekan Management.

– Det kan även finnas behov av nya affärsmodeller som klarar krisen eller tankar kring hur organisationer kan samverka på olika sätt kring såväl resurser, affärer och med teknik. Samverkan kring affärer gör ju att summan av helheten blir större än delarna. Att bara fokusera på tekniken vet ju de flesta inte är tillräckligt och det är här vi kan komma in med vårt utanförskap för att utmana andra, att både kunna ge och ta tillsammans med alla andra deltagare, tillägger Niclas Hjerdin, managementkonsult, Ekan Management.

Om Hack the Crisis

Den 26 mars beslutade regeringen att årets hackaton ”Hack for Sweden” skulle riktas mot den pågående coronakrisen, därav namnet ”Hack the crisis”. Hackatonet börjar idag, 3 april, och slutar den 6 april. Allt sker online och handlar om en mängd olika saker som digital smittspårning, delning av kritiska resurser eller stöd till isolerade. Initiativet genomförs i många andra länder också då ju frågan är global och det finns tre olika spår: Save businesses, Save communities eller save lives. Man kan delta som individ eller team så vi skapade ett team med fokus på att rädda businesses.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk