Ekan Management på Nordisk Workshop i Ekonomistyrning

För 23:e gången i ordningen anordnades Nordisk Workshop i Ekonomistyrning, denna gång i Linköping. Representanter från 14 universitet och högskolor träffades för att presentera och diskutera forskningsresultat i olika format – från artikelutkast till färdiga publikationer. Ekan Management var på plats genom Knut Fahlén och Helena Blomberg med syfte att bevaka de senaste forskningstrenderna och delta i diskussionerna. Ekans egna bidrag till presentationerna kom från Knut Fahlén, och hans bok Dynamic Management Strategy.

Dagen inleddes med en presentation och diskussion kring olika styrmedel, hur dessa samverkar och hur gränsdragningen ser ut mellan ekonomistyrning och verksamhetsstyrning. Nästa ämne handlade om redovisningsinformation och hur uppfattningen kring dess värde varierar inom och mellan verksamheter beroende på olika faktorer. Med dagens digitaliseringsmöjligheter kommer ett övermått av resurser, och därmed går det att urskilja en nyansering av den klassiska definitionen av ekonomi som läran om hushållning av knappa resurser. Då det finns många resurser som inte kan tas tillvara, eller som är dolda, bör ekonomistyrning snarare handla om hur vi tar hand om det påstådda resursöverskottet.

Exempel på andra ämnen som diskuterades och problematiserades under dagen är behovet av standardiserad hållbarhetsrapportering, integrationer mellan ekonomistyrningssystem och risk management-system, vilken betydelse läsarens förutsättningar har för tolkning av kalkyler (och därmed inte bara siffrans kraft), samt trender och konsekvenser av s.k. medarbetarstyrd utveckling (exempel ”Google Friday”).

Om du är nyfiken på att höra mer om de senaste trenderna, ta kontakt med Knut Fahlén eller Helena Blomberg.

knut.fahlen@ekan.com 073-442 47 71

helena.blomberg@ekan.com 070-300 64 10

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk