Erfarenheter och insikter om digital transformation

Den 24:e oktober höll Ekan Management ett seminarium kring digital transformation på kontoret i Göteborg för bland andra IT-chefer, CIO:er, projektledare och affärsutvecklare. Under engagerade diskussioner lyftes många viktiga punkter och frågeställningar. Dessa tar vi nu med oss i vårt fortsatta arbete inom området. Det finns ett stort gap mellan de företag och organisationer som har en digital strategiplan och de som har satt dessa planer verket (87% har digitala strategiplaner kontra 38% som faktiskt har implementerat dessa för etablerade företag). Dessa siffror visar att det finns en insikt om behovet, men också en viss villrådighet.

”Ju tidigare den digitala resan påbörjas desto bättre, det är något samtliga parter är överens om”

En sak som tydliggjordes på vår träff är att många digitala initiativ påbörjas utan att det finns ett konkret business case. Digital transformation beskrivs av många som en förändringsresa som kräver 1) tydligt ledarskap, 2) uthållighet, 3) resurser med rätt kompetens och 4) en övergripande digital strategi. Osäkerheten kring hur man griper sig an en sådan utmaning hejdar många initiativ. Många känner även igen sig i de kulturella utmaningar som digital transformation ställs inför. Samtliga parter är dock överens om att det är en nödvändig resa som måste göras om verksamheten ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft. Ju tidigare resan påbörjas, desto bättre.

Är du nyfiken på hur vi på Ekan Management arbetar med digital transformation? Vi hjälper verksamheter att ta de första stegen med initiala behovs- och mognadsanalyser, att komma i mål med påbörjade initiativ och att skapa en sammanhållen plan framåt för att nå nästa nivå. Tveka inte att kontakta oss!

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk