Folktandvården stärker tandläkarutbildningen

De kommande åren väntas stora rekryteringsbehov av tandhygienister och tandläkare. Det ställer krav på ett motsvarande utbud av utbildade inom dessa yrkeskategorier. På Odontologen i Göteborg utbildas morgondagens tandläkare och tandhygienister. Folktandvården i Västra Götalandsregionen ansvarar för att utbilda och handleda studenterna i de kliniska momenten. En förutsättning för detta är att det finns patienter med rätt behandlingsbehov att tillgå.

För att säkra kompetensförsörjningen beslutade Folktandvården att se över patientrekryteringen. Ekan Management fick förmånen att projektleda arbetet, där både befintliga patienter, studenter, alumner och klinikchefer involverades. Genom att utreda olika aspekter som påverkar rekryteringen, t.ex. marknadsföring och interna arbetsprocesser samt att samla in goda erfarenheter från övriga lärosäten, kunde ett antal förbättringsförslag kopplat till patientrekryteringen identifieras. Arbetet resulterade bland annat i ett tätare samarbete mellan Vuxenkliniken och ett antal utvalda allmäntandvårdskliniker.

Det känns viktigt att vi kan ge våra studenter rätt förutsättningar i sin utbildning, och att de får ett bra patientunderlag. Att arbetet sker under noggrann kontroll av erfarna handledare och att vi har specialister på klinikerna gör att patienterna är i goda och trygga händer” säger Åsa Leonhardt, Tandvårdschef specialisttandvård, forskning & utbildning. ”Genom det nya arbetssättet med att nyttja våra andra befintliga kliniker inom Folktandvården så tror vi att vi kan skapa fördelar för både patienter och studenter”.

Vill ni veta mer om arbetet kontakta Anna Segerberg, Projektledare Ekan Management. anna.segerberg@ekan.com 070-766 54 85.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk