Från information till värdeskapande beslutsunderlag

Välkommen till ett seminarium och erfarenhetsutbyte om hur ditt företag kan ta sig från överflöd av information till värdeskapande beslutsunderlag. Under seminariet diskuterar vi utmaningar kopplade till skapandet av ”One set of Numbers”, från produktstruktur till ekonomisk rapportering. Du får även ta del av praktiska exempel som visar på företag som har lyckats.

Bakgrund:

Många företag lägger ned mycket tid och kraft på att ta fram underlag för rapportering. Trots detta upplever man att man inte kan lita på informationen och inte heller att man kan använda den för konstruktiva diskussioner, analys och åtgärd.

Det är inte ovanligt att olika avdelningar mäter ”samma sak” på olika sätt, något som påverkar såväl rapportutfall som beslutsfattande. Vad menas egentligen med kostnad eller lönsamhet per produkt? Allt för ofta saknas entydiga definitioner.

Deltagarantal är begränsat och vänder sig till dig som är verksam som Controller, Affärsområdesansvarig eller liknande. Mötet beräknas pågå i ca 2 timmar med paus då förfriskningar och lättare förtäring serveras. Mycket välkommen!

När: 26 juni, kl. 16:00-18:00
Var: Ekans lokaler på Styrmansgatan 2, Stockholm
Pris: Kostnadsfritt – anmälan sker genom mail till christian@1company.se
Föreläsare: Hans-Owe Sjöö, Rikard Olsson, Helena Blomberg och Hanna Westberg
Arrangeras av: 1company.se och Ekan Management

För mer förhandsinformation kring de frågeställningar som kommer att lyftas upp se även:

Standardkostnader i en oförutsägbar verklighet

Från information till värdeskapande beslutsunderlag

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk