Möt oss på Offentlig chef

Den 13-14 mars deltar Ekan Management som utställare på mässan Offentlig chef i Stockholm. I utställningen har du möjlighet att möta några av Ekans managementkonsulter, ledarutvecklare och coacher för att samtala om utmaningar och möjligheter med ledarskap, medarbetarskap och styrning i offentlig verksamhet.

I föredraget Tillit i styrningen – skapa förutsättningar som ger medarbetarna möjlighet att agera! Berättar Ekans konsulter Dag Larsson och Ulrika Antonsson om hur förutsättningar för att leda och styra med tillit kan skapas. De ger flera exempel från hur Ekans kunder utvecklat sina verksamheter för att skapa bättre förutsättningar.

Mässans program finner du på https://offentligchef.com/. Kom gärna förbi vår monter eller ta kontakt med vår ansvarige konsult Evelina Kambre, 070-7665483, evelina.kambre@ekan.com.

KORT OM EKAN MANAGEMENT

Ekan Management är ramavtalsleverantör till statliga myndigheter, stiftelser och bolag, landsting och kommuner avseende tjänster för såväl verksamhetsutveckling och styrningsfrågor för organisationer som tjänster för utveckling av chefer, ledare, ledningsgrupper samt medarbetargrupper.

Vårt förhållningssätt bygger på att ledarskap och medarbetarskap går hand i hand med god verksamhetsstyrning, effektiva processer och arbetssätt. Vi har under vår drygt 30-åriga historia arbetat med dessa frågor i nära 2000 genomförda uppdrag. Vi tar avstamp i det skandinaviska ledarskapet. Det innebär bl.a. att vi tror på att involvera medarbetare i beslutsprocesser och verkar för en styrning och kultur präglad av tillit och frihet under ansvar.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk