Så arbetar en hållbar ekonomifunktion

Den 22 maj kl 8:30-9:30 kör vi och Eqonomy webinar på temat Den (o)hållbara ekonomifunktionen. Webinaret är kostnadsfritt och riktar sig till dig som har ett intresse eller ansvar för framtidens ekonomifunktion, kanske i en ledande befattning inom ekonomi, stab, eller inom strategisk personal/kompetensförsörjning. Anmälan>

Har ekonomifunktionen halkat efter utvecklingsmässigt? Trots att stora delar av en ekonomiavdelnings traditionella uppgifter är väl passade för att digitaliseras kan vi konstatera att många fortfarande arbetar som de gjorde för 20 år sedan. Med förändrade krav och förväntningar är detta inte hållbart.

Förra årets pulsmätning från Eqonomy visade att endast 46% av de tillfrågade ekonomicheferna tror sig kunna bibehålla sin nuvarande arbetsbelastning utan att det påverkar deras hälsa negativt på lång sikt.

I en situation med långa arbetsdagar och hög stressnivå är det inte helt enkelt att bryta sig ur vardagens realiteter för att forma en bättre situation i framtiden. Men vi vet att det måste göras. För att skapa rätt förutsättningar krävs utveckling inom tre övergripande områden:

• Organisering
• Digitalisering
• Kompetensutveckling

Välkommen att ta del av EQonomy’s studie och Ekan Managements erfarenheter av både problem och lösningar på de här frågorna. 

Tid och plats

Zoom

22 maj, kl 8:30-9:30, anmälan

Zoomlänk skickas vid anmälan