SEMINARIUM – Hur utvecklar vi Offentlig Privat Samverkan

Välkomna till ett samtal kring hur ett offentligt åtagande kan samverka med privat kompetens och kapital för att nå hållbara långsiktiga lösningar. Seminariet hålls fysiskt i Göteborg och digitalt den 13 oktober 2020.

Det finns ingen enhetlig definition av det vi kallar offentlig privat samverkan (OPS), begreppet omfattar ett antal samarbetsformer mellan det offentliga och det privata näringslivet. De gemensamma nämnarna för denna typ av projekt är att finansiering och risker fördelas på ett förutbestämt sätt och att den privata parten kan ansvara för exempelvis projektering, byggnation, drift och underhåll.

I grunden är det en upphandlingsform med ett långsiktigt avtal mellan en offentlig beställare och en privat leverantör.

OPS är vanligare utanför Sverige och tillämpas med framgång inom exempelvis stadsbyggnadsutveckling. Det finns några exempel som genomförts i Sverige men som också, till del, har kritiserats. Anledningen till kritiken kommer sig inte sällan från brister i beställarledet (det offentliga) men också att det finns en misstänksamhet från det offentliga.

Seminariet arrangeras av StyrelseAkademien i samarbete med Ekan Management. För mer information om paneldeltagare, tid och plats, samt anmälan, besök HÄR.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk