Tips för den agila ekonomifunktionen

Alla pratar om Agile och hur agilitet hjälper organisationer att bli mer anpassningsbara, kreativa och motståndskraftiga i komplexa och osäkra tider. Men en viktig del av de flesta organisationer omfattas sällan – nämligen ekonomifunktionen.

För ekonomifunktionen handlar inte agilitet så mycket om att använda små team, kan-bantavlor eller arbeta i sprintar. Istället handlar det mer om det analytiska arbetet som görs för att stödja den operativa verksamheten och affärsverksamheten så att de kan arbeta agilt, anpassa sig snabbt till marknadsförändringar, svara på kundernas krav och utveckla organisationens konkurrensfördelar.

I bloggen Agilebusiness.org beskriver Rikard Olsson och Knut Fahlén på Ekan Management principerna bakom agil ledning (Business Agility Leadership), och hur Agile Finance skiljer sig från traditionell styrning och ledning. Deras slutsats är att alla verksamheter som beslutar sig för att gå mot mer Agile Finance kommer att åstadkomma:

  • Mer tid att spendera på verksamheten och mindre på siffror.
  • Fler samarbeten mellan avdelningar, grupper och team.
  • Ökad tillit och transparens.
  • Inget dysfunktionellt beteende kring årsslutet.
  • Lägre kostnader och ökad lönsamhet

Dessutom kommer man att det ha roligare!

Kontakta Rikard Olsson och Knut Fahlén för mer information om hur du skapar en mer agil organisation.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk