Välkommen Josefin Wallo!

Ekan Management fortsätter sin tillväxt, och har nu glädjen att välkomna Josefin Wallo. Josefin har mångårig erfarenhet som managementkonsult och kommer närmast från Actea, dessförinnan arbetade hon några år på Ensolution. Under sin studietid har hon gjort internship på Governo då hon läste Offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. Josefin har bred erfarenhet av utvecklingsprojekt inom äldreomsorg och socialförvaltningar, och inom fastighetsbranschen. Hon har gedigen erfarenhet av att genomföra genomlysningar av verksamheter, på både kommunövergripande och förvaltnings-och verksamhetsnivå. Hennes samlade erfarenheter har gett Josefin mycket god förståelse för ledning och styrning av kommunal verksamhet.

Josefin har förmåga att se till helheten med dess olika komponenter och hur de samspelar i syfte att bedöma ändamålsenlighet och effektivitet. Hon drivs av att arbeta nära kunden och tillsammans identifiera utvecklingsområden och förslag som leder verksamheten framåt, skapar goda resultat och samhällsnytta inom offentlig sektor.

Vi på Ekan är väldigt glada att kunna välkomna en driven och erfaren konsult, som går direkt in och förstärker vårt arbete ute hos kund. Vi är övertygade om att Josefins bakgrund och erfarenhet blir ett mycket bra tillskott till Ekan Management och vår fortsatta utveckling. Varmt välkommen Josefin!