Ekan förstärker teamet med en senior ledarutvecklare

Ekan förstärker sitt team med den erfarna managementkonsulten Mikael Hansson. Mikael är legitimerad psykolog med drygt trettio år i yrket. Inledningsvis ca 10 år inom offentlig sektor som klinisk psykolog och ledare, därefter konsultverksamhet i egen regi med huvudsaklig inriktning mot ledarskap och ledningsgrupper. Mikael har också erfarenhet av att i sin roll som rådgivare, coach och konsult ge stöd till organisationer och dess ledningar i att analysera, transformera och utvärdera verksamhets- och organisationsutveckling.

Mikaels uppdrag har varit inom både i privat och offentlig verksamhet, i huvudsak i Norden men han har också arbetat av och till i främst England och USA.

På Ekan kommer Mikael att ansvara för en bred portfölj av uppdrag med fokus på ledarskap och organisationsutveckling.

Dag Larsson, VD på Ekan Management:

Genom att ytterligare förstärka Ekans erbjudande inom området ledarskap- och verksamhetsutveckling, så kan vi fortsätta vidareutveckla samspelet mellan framgångsrikt ledarskap och framgångsrik verksamhet hos våra kunder. Den mångåriga erfarenheten ifrån ett stort antal branscher och verksamheter som Mikael har med sig in, ger Ekan en möjlighet att ytterligare vässa vårt samspel med kunderna i deras resa mot morgondagens verklighet. Vi hälsar Mikael varmt välkommen till oss.

Så här säger Mikael själv:

En av de stora drivkrafterna i mitt yrkesliv är att hitta samspelet mellan teori och tillämpning. Att ständigt söka ny förståelse och att därefter omsätta detta i handling, skapar förutsättningarna för att använda relevant kunskap på ett sätt som skapar framdrift. Att förstå en teoretisk modell är ofta förhållandevis lätt, att omsätta den i praktiken är betydligt svårare. Jag ser att Ekans förhållningssätt stämmer väl överens med detta. I min roll på Ekan kommer jag tillsammans med mina engagerade och kunniga kollegor att stötta våra engagerade och kunniga kunder i att kombinera detta till en framgångsrik verksamhet.