Ekonomen som analytiker och verksamhetsnära partner

SÖKES: Den verksamhetsnära ekonomen
Ökad marknadskomplexitet, snabbrörlighet och en allt växande tillgång på information ställer nya krav på ekonomifunktionens roll och kompetens. Vad som efterfrågas är en verksamhetsnära partner som såväl kan utmana som stödja verksamheten med de beslutsunderlag och analyser som ger förutsättningar för rätt agerande.

För att kunna möta dessa behov krävs både utveckling för individen och ett starkt lagspel. Ekan Management har med stor framgång genomfört kompetensutvecklingsprogram för över 1000 ekonomer och controllers som inspirerar och stärker laget.

Ladda ner exempeluppdrag som pdf