Från information till värdeskapande beslutsunderlag

Mycket arbete, men till vilken nytta?

De senaste åren har informationsflödet som möter oss i såväl privatliv som arbetsliv ökat explosionsartat.

För chefer och ledningsstödjande funktioner leder denna utveckling ofta till stor frustration över all den tid och kraft som läggs på rapportering. Särskilt då man trots den ökade ansträngningen inte upplever sig kunna lita på informationen och dra nytta av den för analys och åtgärder.

Teknikens möjligheter tycks inte finna några gränser. Utmaningen ligger istället i att välja teknik efter behov och att fylla lösningen med relevant information.

Ladda ner exempeluppdrag som pdf