Ekan Management omgrupperar inför framtiden

På Ekan Management är vi kända för att förespråka dynamiska styrmodeller och agila organisationer. Vi lever som vi lär och därför är det naturligt att vi omformar oss emellanåt. I takt med att våra kunders behov förändras och Ekan växer var det nu dags att finslipa våra förutsättningar. Syftet är helt enkelt att säkerställa så att vi över tid kan fortsätta erbjuda våra kunder det stöd som de behöver på ett effektivt sätt och i den absoluta framkanten inom management.

I höst har vi därför utökat våra affärsområden och etablerat kompetenskluster inom våra främsta verksamhetsområden. Resultatet är en, på samma gång, bredare och mer fokuserad organisation som har förutsättningar att växa och anpassa sig efter de skiftande förväntningar som ställs på oss, nu och i framtiden.  Centrala roller i den nya organisationen är marknadsinriktade Affärsområdesansvariga samt Teamledare för våra kompetensområden. Vi etablerar även en särskild gruppering för våra konsulter som är tidigt i sin karriär genom Ekans Talangpool.

I samband med denna förändring övergår en av grundarna, Anders Höier, in i en roll som Senior Advisor och överlämnar Vice vd posten till Malin Wennebro. Malin har tidigare haft rollen som affärsområdesansvarig och har funnits med i bolaget sedan 2004.

Med denna justering i organisation ser vi fram emot att fortsätta forma morgondagens verklighet för befintliga och nya kunder.