För vilka gäller CSRD?

Vi får ofta frågor om CSRD – När omfattas vi? Behöver vi rapportera trots att vi inte omfattas? Vad innebär rapporteringen?

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är en EU-förordning som ersätter den tidigare förordningen NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Den nya förordningen förtydligar kraven på den icke-finansiella rapporteringen. Den gäller också betydligt fler verksamheter – ca 50 000 företag snarare än ca 11 000 som tidigare. 

CSRD trädde i kraft den 1 januari 2024. Detta innebär att företag förväntas börja rapportera enligt CSRD för räkenskapsåret 2024, alltså i den rapportering som normalt sker 2025.

CSRD gäller stora företag som uppfyller minst 2 av 3 kriterier under de senaste 2 räkenskapsåren:

  • Fler än 250 anställda
  • Nettomsättning på minst €40 miljoner
  • Tillgångar på minst €20 miljoner

För räkenskapsåret 2026 gäller CSRD även små- och medelstora bolag om:

  • Bolaget är börsnoterat på en EU-reglerad marknad (även utomeuropeisk)

Små- och medelstora företag kommer troligtvis omfattas av en något mindre strikt tillämpning.

 

Behöver ni skapa arbetssätt för att kunna hantera kraven i CSRD på ett effektivt sätt? 

Har ni koll på vad de nya kraven innebär för pågående system- och utvecklingsprojekt? Behöver det ses över för att ni ska känna er säkra på var ni står. Självklart vill vi hjälpa er med det i så fall. Kontakta exempelvis Elisabeth Novotny, Helena Karlsson eller Rikard Olsson så berättar vi mer.