Knut Fahlén prisad av International Book Awards

Knut Fahlén har enligt International Book Awards författat en av de bästa Management- och Ledarskapsböckerna 2019. I Dynamic Management Strategy: A Guide to Management Innovation and Competitive Advantage beskrivs hur företag kan bli mer agila och bättre anpassade till dagens snabbrörliga verklighet.

Boken avhandlar hur dynamiska företag arbetar med de sex byggstenarna målstyrning, uppföljning och prognos, resursallokering, organisering, tillitsbaserat ledarskap och belöningsmodeller. Konkreta exempel ges från åtta framgångsrika företag från olika branscher och olika delar av världen; Arla Foods, Aviva, Coloplast, Equinor (Statoil fram till 2018), Handelsbanken, Mainfreight, Nors and Uno-X Automat (ett företag i Reitangruppen). De arbetar aktivt med förändring och utvecklar sina styrmodeller för att skapa bättre förutsättningar för att agera i en föränderlig värld. Genom att vara i framkant lämnar de mycket av den traditionella budgetstyrningen med en fast årlig planeringshorisont, tillbakablickande uppföljning och hierarkiskt organiserad ledning.

Boken finns tillgänglig som e-bok, i svensk bokhandel och näthandlarna: Apple iBooks, Amazon Kindle Shop, Google Play med flera.

Om författaren
Knut Fahlén är verksam som managementkonsult, forskare och författare på Ekan Management och har doktorerat i företagsekonomi. Boken är hans tredje om styrning och ledning under osäkerhet och förändring. Sedan 2010 är han aktiv som föreläsare och inspiratör inom området Beyond Budgeting och nätverket Beyond Budgeting Round Table (BBRT).

”This book is a thorough and highly readable review of a mindset that today is regarded as radical, but in the future will be regarded as self-evident” (Bjarte Bogsnes, Chairman Beyond Budgeting Roundtable, Senior Advisor, Equinor)

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk