Opportunity Day erbjuder hett eftertraktade kompetenser

Bolag med stor mångfald har 35 % större chans att vara ekonomiskt framgångsrika. Trots det står många personer med icke-svensk bakgrund utanför arbetsmarknaden. Så att underlätta rekrytering av personer med annan bakgrund än svensk handlar inte om välgörenhet – tvärtom. Opportunity Day vill inspirera och underlätta för företag att göra bra val vid rekrytering och sätter ljuset på affärsnyttan med mångfald.

Ekan Management har varit partner till Opportunity Day sedan starten 2016. Christoffer Mathiasson, VD på Ekan Management, om Ekans engagemang:

Sverige är i stort behov av arbetskraft inom de flesta områden. Vi vet också att det finns en stor potential i alla de människor med utländsk härkomst som av olika skäl inte når arbetsmarknaden. Samtidigt vet vi att ett arbete är den kanske viktigaste faktorn för att på allvar komma in i det svenska samhället, kunna bidra och känna sig behövd. Opportunity Day är ett sammanhang där denna dolda resurs synliggörs och ges möjlighet att träffa potentiella arbetsgivare och få ett riktigt jobb. Vi på Ekan Management är partner till OD därför att vi vet att modellen fungerar och är framgångsrik sedan många år tillbaka.

I år arrangeras Opportunity Day den 13 november på Clarion Hotel Post i Göteborg. Opportunity Day är möjligheternas mötesplats och på seminariescenen O-zone diskuteras just dessa frågor.

Som partner får Ekan Management bjuda med gäster till O-zone. Kontakta Anna Segerberg (kontaktuppgifter här intill) om du vill ha en fribiljett. Först till kvarn!