Stärkt kompetens inom eHälsa

Ekan Management har sedan ett år tillbaka arbetat tillsammans med Stockholms läns sjukvårdsområdeKarolinska universitetssjukhusetDanderyds sjukhusSt Eriks ögonsjukhus, och Södersjukhuset för att utvärdera ESF-projektet eHälsalyftet som har beviljats stöd från Europeiska socialfonden (ESF). 

Projektet avser att utveckla medarbetarnas kompetens gällande eHälsa, ett arbete som görs genom medarbetarledda dialogseminarier i en nätverksmodell med tvärprofessionella grupper inom verksamheten. Ekan Management ansvarar för att löpande utvärdera projektet under hela projektperioden i syfte att stödja projektet att nå de uppsatta projektmålen.

Nu är den första fasen av projektet avslutad och Ekan Management presenterade utvärderingens resultat för cirka 350 chefer, utvecklingsledare och processhandledare. Cirka 1100 dialogseminarier har genomförts och de medarbetare som har medverkat vid seminarierna upplever en tydligt ökad kompetens gällande eHälsa. Efter genomfört dialogseminarium kände majoriteten av deltagarna till innebörden av begreppet eHälsa, de upplevde att det var lättare att använda sig av verktygen kring eHälsa och att de nya kunskaperna som de fick under seminariet var relevanta och användbara i deras vardag.

Projektet är indelat i tre faser och löper fram till slutet av 2018. Anna Segerberg, en av tre konsulter i Ekan Managements utvärderingsteam säger att:

– Det är med stor glädje vi konstaterar att projektet har skapat konkreta resultat i form av höjd kompetens inom eHälsa hos medarbetarna. Vi ser mycket fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med eHälsalyftet och ESF-rådet.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk