Senior kvalitets- och verksamhetsutvecklare stärker Ekans erbjudande

Ekan Managements Stockholmskontor har förstärkts med seniora managementkonsulten Susanna Lagersten. Susanna kommer senast från Region Stockholm där hon ansvarat för Regionens kvalitetsregistercentrum, QRC och har med sig egen gedigen chefs-och ledningserfarenhet i bagaget. Hon är van att leda i komplexa verksamheter, på hög exekutiv nivå och har i rollen som avdelningschef ingått i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp.

Susanna har gedigen erfarenhet inom projektledning, kvalitetsindikatorer och datadrivet förbättringsarbete vilket bland annat inneburit att även utbildat ledare, chefer, medarbetare och team i kvalitets- och förbättringsarbete. Dessutom har hon lång erfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling samt ledning och styrning. Susanna har en Fil kand i beteendevetenskap med inriktning miljöpsykologi, Executive MBA, och är utbildad coach för grupp, individ och ledare.

På Ekan Management kommer Susanna, utöver kunduppdrag, ansvara för kontakterna gentemot Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län och Mälardalen.

Dag Larsson, VD på Ekan Management:

Rekryteringen av Susanna Lagersten är strategiskt viktig för vår fortsatta tillväxt i Stockholm. Vi ser mycket fram emot att kunna erbjuda våra kunder hennes mångåriga erfarenheter av komplex verksamhetsutveckling i gränslandet mellan kvalitet, digitalisering och organisation. Vi hälsar Susanna varmt välkommen till oss.

Susanna Lagersten om att ansluta till Ekan:

Det känns fantastiskt kul att få jobba med utveckling och stötta organisationer och människorna som bär dem. Min erfarenhet är att det i offentlig verksamhet finns ett väldigt stort engagemang för det uppdrag man har och de medborgare man ytterst finns till för. I min roll på Ekan får jag ett brett perspektiv genom att jag träffar många olika verksamheter, myndigheter och organisationer, och jag ser fram emot att få bidra med stöd och verktyg för hur man kan få ett effektivt och långsiktigt hållbart ledarskap, medarbetarskap och processer för att skapa den nytta man brinner för.