Nödvändiga möjligheter i en cirkulär ekonomi

Trots att cirkulär ekonomi som begrepp har funnits i 40 år så är det först nu de senaste åren som det börjar bli allmänt känt, även om det råder en del förvirring om vad det egentligen innebär. I grund och botten handlar det om att arbeta med affärsmodeller där värdet av exempelvis uttjänta produkter och spillenergi används för att skapa nytt värde. Att det är ett område på frammarsch råder det dock inget tvivel om och EU-kommissionen är i full färd med att utfärda nya lagar i linje med deras nya strategi. I år var det dessutom ett hett debattämne i Almedalen.

Att endast betrakta cirkulär ekonomi som en nödvändig riktningsändring för att nå de globala miljömålen är ett begränsat perspektiv. Ett breddat perspektiv är att utforska de möjligheter som det för med sig. Cirkulär ekonomi har gett upphov till helt nya affärsmodeller, något som den som lyssnade på Sveriges Radios programserie ’Klotet’ i midsommarveckan kunde lära sig mer om.

Men det behöver inte bara handla om att göra om sin affärsmodell från grunden. Många företag använder filosofin för att göra sina befintliga affärsmodeller mer cirkulära. Det kan handla om att återföra energi och material till produktionsflödet, något som inte bara innebär miljövinster utan också potentiellt ekonomiska vinster. Begreppet ’återtillverkning’, eller remanufacturing, är något som bl.a. AB Volvo har anammat.  Trenden att gå från att äga till att hyra blir också alltmer framträdande, d.v.s. leverantören äger produkten och ansvarar på så vis för den genom hela livscykeln. Här blir ’Internet of Things’ en unik möjliggörare för företagen att ha koll på sina produkter och mäta hur de används och slits.

Cirkularitet kan kännas konkret och uppenbart när det gäller tillverkande företag, medan tjänsteföretag kliar sig i huvudet och undrar hur cirkulär ekonomi kan appliceras på dem. Man får dock inte låta sig begränsas av det man producerar/levererar. Även i organisationer som präglas mer av tjänsteverksamhet används material och energi. Bl.a. uppskattar man att bara Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg kasserar 225 ton möbler – varje år!

Men att förändra sin affärsmodell är en erkänt svår sak. Det är därför det pågår forskningsprojekt, bl.a. i det strategiska innovationsprogrammet ’Produktion2030’ som Ekan Management deltar i, för att ta fram metoder som ska göra det enklare för organisationer att utveckla sina affärsmodeller.

Så har du kört fast mitt i en förändringsresa eller knappt börjat fundera i termer av cirkulära affärsmodeller så kan det kännas tryggt att veta att det finns mycket samlad erfarenhet på området och hjälpen behöver inte ligga längre än ett mejl bort.