Arla Foods går Beyond Budgeting

Arla Foods är ett globalt mejeriföretag med tillväxtfokus. Efter flera större förvärv är omsättningen idag över 10 Mdr EUR och antalet anställda drygt 20 000.  År 2011 bestämde sig Arla Foods för att lämna den traditionella budgetstyrningen då ledningen såg den oanvändbar i dagens affärsvärld.

Vid det 53:e nätverksmötet inom Beyond Budgeting Roundtable som genomfördes i Bryssel 19-20 mars berättar Morten Holm Jensen, Vice President Corporate Finance på Arla Foods, om vinsterna med en förändrad styr- och ledningsmodell.

Arla Foods har under senare år upplevt en allt större marknadsvolatilitet i kombination med en
extrem konsolidering i branschen.  I denna miljö blir budgeten ett hinder då den är allt för statisk, sänker ambitionsnivån, minskar risktagandet och inte minst dränerar verksamheten på
energi, berättar Morten.

Arbetet med att förändra styr- och ledningsmodellen började med en analys av affärsmiljön, som förändrats kraftigt i och med avregleringar.  En växande medelklass i tillväxtländer, fokus på livsmedelssäkerhet, underskott på mjölk och en ökad volatilitet på priserna för mjölk har också varit starka krafter för att förändra styrmodellen.

Arla Foods berättelse om en värld utan budget omfattar stora förändringar i bolaget. Det mest positiva är att fokus har flyttats från avvikelseanalys bakåt till mer framåtblickande analys kring trender och dialog om åtgärder för förbättringar. Morten berättar att tidigare handlade diskussionerna i ledningsgruppen mycket om varför man inte levererat. Dessa diskussioner är nu helt borta och fokus är på att sluta gapet mellan prognosen och ambitiösa mål. Prognosens tillförlitlighet analyseras och indikerar kvaliteten på hur organisationen pratar om sina prestationer.

På talarlistan i Bryssel fanns utöver Arla Foods även Mainfreight, framgångsrikt internationellt logistikföretag från Nya Zeeland, Bjarte Bogsnes, efterfrågad inspirationsföreläsare och ordförande för BBRT, samt professor Trond Bjørnenak från Norges Handelshögskola..

Om du är intresserad att höra mer om konferensen, om Beyond Budgeting eller möjligheten att bli medlem i nätverket kontakta Knut Fahlén.

knut.fahlen@ekan.com

031-761 60 10

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk