Beyond Budgeting i London

Den 21-22 mars anordnades det 59:e Europeiska BBRT-mötet, denna gång i London. Programmet bjöd på en rad framgångsrika praktikfall från företag som gått ifrån den traditionella budgetprocessen samt forskning och ideér kring styrning och ledning anpassat till dagens verklighet.

Dag ett samlades i vanlig ordning medlemmarna för en interaktiv workshop med syfte att utbyta erfarenheter och tillsammans utveckla idéer och konkreta arbetssätt.

Dag två inleddes av Yuri van Geest, författare av boken ”Exponential organization”, som handlar om disruptive organizations och hur vi ser vad som sker, men allt för sent reagerar och söker förändring. Exempel på skeenden är digitaliseringens kraftiga påverkan på konsumtionsmönster samt nya generationers intåg på arbetsmarknaden. Yuri van Geest menar att dagens organisationer behöver vara resilienta, dvs. ha en utvecklad förmåga att möta och hantera störningar och osäkerhet.

Därefter fick vi djupare förståelse för hur Buurtzorg styr sin verksamhet. Buurtzorg startade sin verksamhet 2007 och består idag av cirka 10 000 sjuksköterskor/undersköterskor som arbetar i cirka 900 självständiga och självstyrande team. Företaget har inga chefer och staben består av 50 personer, plus 18 coacher som stöttar teamen. Resultatet av Buurtzorgs modell talar för sig själv med såväl nöjda brukare som medarbetare samt finansiella resultat som inneburit en besparing för holländska staten motsvarande 35-40 procent jämfört med tidigare år. Buurtzorg har även fått utmärkelsen bästa arbetsplats i Holland de senaste åren.

Dagens andra praktikfall var Consilium Marine Technology, som gjort en fantastisk resa, där utveckling av styrmodellen utgjort en viktig framgångsfaktor. Consilium är ett micro-multinationellt företag med cirka 700 anställda och med en omsättning på cirka 1,5 MDR USD. Bolaget har 54 säljkontor i 23 länder. Produktion och forskning sker globalt men den största verksamheten finns i Göteborg. Utmaningen är att hantera många kulturer, språk, valutor och en dynamisk efterfrågan. Idag styrs företaget enligt principer för enkelhet, där verklighetens utfall och rullande prognoser/simuleringar används som huvudsakliga beslutsunderlag. Resultaten visade sig omgående efter förändringen och ledningen upplever idag en högre grad av kontroll där styrmodellen tjänar som en hävstång för bättre affärer.

Det tredje praktikfallet utgjordes av Sparebank 1 och en beskrivning av hur organisationen fungerar idag, 10 år efter att de slutat med budget. Deltagarna fick ta del av en historisk tillbakablick som visar på en utveckling där banken flera år varit rankade som nummer 1 i Norge avseende nyckeltalet ”Return on Equity”. År 2015 avskaffade Sparebank 1 bonussystemet helt och hållet. Den befarade risken att prestationer skulle försämras eller att medarbetare skulle sluta har inte inträffat. Banken arbetar vidare med att utveckla sin styrmodell och i takt med nya medarbetare och förändringar i omvärlden är det ett arbete som lär fortsätta.

Näste talare på programmet var Steve Morlidge som presenterade sin bok – A little book about Beyond Budgeting – som sammanfattar närmare 30 års forskning och implementering av Beyond Budgeting. Morlidge konstaterar att Beyond Budgeting levererar resultat ur ett mänskligt perspektiv, utvecklar processer och levererar bättre finansiella resultat genom  styr- och ledningsprocessen som skapar dynamiska och anpassningsbara organisationer.

En fullspäckad mötesdag avslutades av Julian Birkinshaw, professor i strategi och entreprenörship vid London Business School. Birkinshaw som forskar inom Management Innovation presenterade sin nya bok ”Fast/Forward”. Syftet med boken är att visa hur olika typer av organisationsformer passar olika bra under olika förutsättningar. Dagens föränderliga värld kräver ett nytt sätt att se på hur företag kan leverera sin strategi. Birkinshaw menar att förmågan att bekämpa komplexitet med enkelhet är en framgångsfaktor. Det kan kräva nya medarbetare och nya processer. Allt i syfte att bygga organisationer som upplevs trygga i den komplexa verkligheten.

Om du är intresserad av att höra mer om mötet i London eller om nätverket Beyond Budgeting så är du varmt välkommen att kontakta Knut Fahlén.

knut.fahlen@ekan.com

031-761 60 10

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk