Den nya ekonomifunktionen

Torsdagen den 15 oktober samlades ett 60-tal alumner från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet för en lunchföreläsning om Framtidens ekonomifunktion. Arrangör var Civilekonomerna Handels Vänner.

Rikard Olsson, managementkonsult på Ekan Management, och dessförinnan chefscontroller på AstraZeneca, var föreläsare för dagen.

Rikard inledde med ett nedslag i dagens verklighet med en allt mer osäker och snabbt föränderlig omvärld med stora utmaningar i form av globalisering, datorisering och automatisering. Han fortsatte sedan med att knyta denna verklighet till ekonomifunktionens roll. Rikard menar att utvecklingen innebär nya krav på ekonomifunktionen för att klara nutidens och framtidens utmaningar.

Forskning visar t ex att över 50 procent av all ekonomisk riskhantering läggs på kontroll av finansiell rapportering och legala frågor samtidigt som 95 procent av alla företag som kollapsar gör det av strategiska eller verksamhetsmässiga skäl. Endast två procent kollapsar på grund av brister i finansiell rapportering. För att ekonomifunktionen ska kunna hävda sig framöver behöver den därmed erbjuda ett mer strategiskt stöd. Rikard beskriver vidare hur detta kan ske genom att separera de vertikala specialistkompetenserna från de stödjande transaktionella tjänsterna och de mer affärs- och beslutsstödjande funktionerna. Om även HR, IT och Inköp följer samma logik finns ytterligare potential till strategisk samordning. Rikard betonar även att i denna moderna ekonomifunktion blir i många fall personliga egenskaper  så som förmåga att utmana och kommunicera med icke-ekonomer mycket viktigare, och formell kompetens endast en hygienfaktor.

Om du vill veta mer om Ekan Managements tankar och erfarenheter kring ekonomifunktionens utveckling, kontakta Rikard Olsson.

Epost: Rikard.Olsson@ekan.com

Telefon: 031-761 60 25.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk