Våra nätverk för Beyond Budgeting och dynamisk verksamhetsstyrning

Vi lever i en dynamisk och spännande tid. Inte minst när det gäller verksamhetsstyrning. Stora som små förändringar i vår omvärld ställer nya krav på oss. Vi behöver vara lyhörda och agila för att snabbt kunna anpassa oss och ändra kurs.

Vi på Ekan Management tror på att gemensamt utforma nya synsätt och metodiker för effektiv styrning av morgondagens verksamheter. Vi har därför startat vårt dynamiska nätverk, som finns i både Stockholm och Göteborg för dig som CFO, Ekonomichef eller Controller. Är du/ni intresserad av att vara med?

Syftet är att under regelbundna träffar ventilera tankar och idéer för att tillsammans utmana gängse styrmodeller. Vår förhoppning är att både inspirera och ingjuta handlingskraft. Vi kommer i mångt och mycket att utgå från Beyond Budgeting, ett synsätt som har genomsyrat Ekan Managements arbete under många år. Det vill säga, att all verksamhetsstyrning behöver vara dynamisk, löpande och anpassningsbar.

Exempel på ämnen som diskuteras i våra nätverk:

 • Utveckling av budget- och prognosprocesser
 • Trender och koncept inom ekonomi- och verksamhetsstyrning
 • Erfarenheter av olika systemleverantörer
 • Medarbetare och motivation
 • Mål och indikatorer

Träffarna är 3-4 per år och kostnadsfria.

Vi är många på Ekan Management som har lång erfarenhet som konsulter och från ledande befattningar inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Några som ni kommer att möta är bland andra:

 • Katarina Sterley som har lång erfarenhet både som konsult och i linjeroller, senast som Business Systems Financial Manager på ett telekombolag. Innan dess har Katarina haft en rad konsult- och säljroller, främst inom internationella mjukvarukoncerner.
 • Elisabeth Novotny som har en kompetensbredd som inbegriper allt från CFO Office till ledarskapsutveckling och medarbetarskap. I bagaget har hon bland annat roller som senior business partner på ett stort internationellt bolag inom IT-rekrytering och controller på konsultbolag.
 • Helena Karlsson som är Senior Managementkonsult på Ekan och har mångårig erfarenhet som ekonomichef, controller och från verksamhetsutveckling- och styrningsfrågor.
 • Rikard Olsson som är Senior Managementkonsult på Ekan och VD för Beyond Budgeting Advisory.
 • Knut Fahlén, Ekonomie doktor och Senior Managementkonsult på Ekan och författare till ett flertal böcker inom ämnet.
 • Julia Viklund, Senior Managementkonsult med mångårig erfarenhet från att utforma, kravställa och införa strukturer och flöden för organisationens ekonomifunktion.

Varmt välkommen att delta i vårt nätverk om du också upplever att det är dags för en förändring!