Ramavtal med Kammarkollegiet

Ekan Management har i hård konkurrens valts ut som ramavtalsleverantör av Kammarkollegiet avseende managementtjänster. Ramavtalet gäller för ca 400 statliga myndigheter och bolag som därigenom ges möjlighet att ta del av Ekans breda erfarenhet och kompetens. Avtalet gäller under perioden 2016-2017 med möjlig förlängning till 2019. Uppskattad avtalsvolym är ca 140 miljoner kr årligen.

Dag Larsson, VD för Ekan Management säger att:

”Ekan Management har sedan starten för drygt 30 år sedan genomfört en lång rad framgångsrika förändrings- och utvecklingsprojekt inom myndigheter, landsting, kommuner och offentligt ägda bolag. Detta ramavtal är strategiskt viktigt för oss då det ger oss möjlighet att även fortsatt bidra till utvecklingen av dessa verksamheter.”

Ekan Management har sedan tidigare ramavtal med bland annat Ekonomistyrningsverket, Domstolsverket, Specialfastigheter, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Pensionsmyndigheten, Stockholms Stad, Göteborgs Stad, Stockholms Läns Landsting, Västra Götalandsregionen.

 För samtliga ramavtal se: Ramavtal Ekan Management

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk