Nyheter
20 mars, 2017
Har du modet att utmana status quo, förmågan att involvera människor och kraften att förverkliga morgondagens verklighet? Ekan Management söker nu en initiativtagande och ambitiös student till vårt internship under hösten 2017.
Nyheter
17 mars, 2017
Ekan Management har tilldelats ramavtal med Region Skåne avseende Konsulttjänster inom verksamhet, organisation, produktion samt ekonomistyrning. Det nya avtalet innebär att Ekan Management nu har ramavtal med Sveriges tre största landsting/regioner.
Blogg
13 mars, 2017
När det gäller processoptimering är det lätt att enbart fokusera på enskilda aspekter. Johan Frisack gör sin debut på Ekan Managements blogg genom att beskriva en komplett processoptimering med ett eget exempel ur vardagen.
Nyheter
8 mars, 2017
Den 6 april ställer Ekan Management ut på Business Arena i Göteborg. Välkommen till oss i monter 40 för att diskutera era och branschens utmaningar och möjligheter. På eftermiddagen deltar Ekan Managements Rikard Olsson i panelen kring hur de tre dimensionerna miljö, socialt och ekonomiskt kan integreras till en hållbar och lönsam affär.
Nyheter
1 mars, 2017
EUs nya dataskyddsförordning träder i kraft som svensk lag den 25 maj 2018 och ersätter därmed personuppgiftslagen. Den 28 mars arrangerar vi, tillsammans med Lindahl, ett seminarium riktat till dig som är verksam inom ett företag eller en offentlig verksamhet som hanterar personuppgifter i någon form. Vi ger dig en inblick i den nya dataskyddsförordningen och vilka konsekvenser den får.
Nyheter
17 februari, 2017
Ekan Management har funnits i över 30 år och har långvariga kundrelationer och en stor spännvidd i våra uppdrag. Vi står nu inför spännande utmaningar då vi under de senaste åren har erhållit ett flertal stora ramavtal. Vi söker nu en Bid Manager med ansvar att hantera anbudsprocessen med fokus på offentlig sektor.
Nyheter
7 februari, 2017
Som en viktig del i Arbetsförmedlingens pågående förnyelsearbete, med målet om en modern och kundvänlig verksamhet, har organisationen valt att arbeta med ständiga förbättringar. ​Ekan Management fick förtroendet att under 2016 göra en extern utvärdering av genomfört pilotprojekt.
Nyheter
3 februari, 2017
Ökad komplexitet i operativa och legala strukturer tillsammans med minskad förutsägbarhet i lönsamhetspåverkande omvärldsfaktorer innebär en rad utmaningar kopplat till användandet av standardkostnader för företags styrning och rapportering. Välkommen på Webinar den 7 mars! Arrangör www.1Company.se
Nyheter
2 februari, 2017
"Framtiden är för osäker för att man ska kunna göra en bra budget för ett helt år framåt. Företag som skippar budgeten och i stället planerar smart lyckas bättre". I senaste numret av Driva Eget ger Ekan Managements Knut Fahlén råd till småföretagare om planering och uppföljning under osäkra förhållanden.
Nyheter
19 januari, 2017
​Vi hälsar Ulrika Antonsson varmt välkommen som managementkonsult och coach till Ekans Stockholmskontor. Anställningen är en viktig del i vår strategiska satsning på chef-, ledar- och medarbetarutveckling som möjliggörs av de ramavtal som Ekan Management slutit med viktiga aktörer så som Kammarkollegiet och Stockholms läns landsting.
Nyheter
18 januari, 2017
​För åttonde året i rad arrangerar Mynewsdesk tävlingen Årets Nyhetsrum. ​Ekan Management har detta år nominerats som ett av tre företag inom kategorin Hosted Newsroom tillsammans med Telia och Aller Media AB. Kategorin lyfter fram de företag och organisationer som på ett snyggt sätt speglat nyhetsrummet på sin egen sajt och med egen design.
Nyheter
17 januari, 2017
​Närhälsan ansvarar för den offentligt drivna, och numera konkurrensutsatta, primärvården i Västra Götaland med över 100 vårdcentraler i regionen. Våren 2016 fick Ekan Management i uppdrag att tillsammans med en utvald projektgrupp ta fram ett pedagogiskt simuleringsverktyg där vårdcentralerna får en mycket tydlig och direkt koppling mellan förändringar i verksamheten och ekonomiska effekter.
Nyheter
4 januari, 2017
​Stockholms läns sjukvårdsområde, Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, St Eriks ögonsjukhus, Södertälje sjukhus och Södersjukhuset har beviljats stöd från Europeiska socialfonden för att bedriva ett projekt inom området digital kompetensutveckling. Ekan Management finns med som lärande utvärderare under projektet, i syfte att hjälpa projektet att nå sina mål.
Nyheter
3 januari, 2017
​Ekan Management startar det nya året med ytterligare förstärkning i form av Johan Frisack som kliver ombord under januari. Han kommer närmast från Indikator där han haft rollen som seniorkonsult inom kvalitetsuppföljning och verksamhetsutveckling. Johan har lång erfarenhet inom offentlig sektor med särskilt fokus på hälso- och sjukvård.
Blogg
22 december, 2016
Fastighetsbranschen går starkt med låga vakanser i ett gynnsamt lågränteläge. Men vad kan potentiellt leda till en försämrad situation på den svenska fastighetsmarknaden? Sett ur ett makroperspektiv finns det en del att vara vaksam på; t.ex. ett omvälvande val och politisk osäkerhet i USA, Kinas omstrukturering och höjda räntor. Men produktionen behöver öka och det finns stora möjligheter – Ekan Managements Rickard Törnblom och Jesper Paulsson tar tempen på den svenska fastighetsbranschen.
Nyheter
22 december, 2016
Den 30 november anordnades en nätverksträff inom ramen för nätverket Challengers Network Fastighet med temat Digitalisering/IT-tjänster i fastigheterna. Gästföreläsaren var Sofia Rangmar, projektledare på Willhem för det prisbelönade projektet ”Tänkande huset”.
Nyheter
21 december, 2016
​Den 14 december arrangerade Ekan Management ett frukostseminarium på Lindholmen Conference Center i Göteborg. Ett drygt 20-tal deltagare från olika företag verksamma inom industrin fick lyssna till hur Beyond Budgeting kan stärka företagets konkurrenskraft med särskilt fokus på hur användningen av standardkostnader kan och bör utvecklas i en allt mer oförutsägbar affärsmiljö.
Nyheter
20 december, 2016
I november anslöt Torbjörn Grahn som senior managementkonsult och förstärker Ekan Management inom strategi och verksamhetsutveckling. Torbjörn tillför efterfrågad kompetens inom branscher och områden så som samhälle, infrastruktur och fastigheter som idag befinner sig i kraftig expansion.
Blogg
6 december, 2016
Städers ambitioner att vara attraktiva föder konsekvenser som kanske inte alltid beaktas i planeringsprocessen. I en så kallad översiktsplan beskriver politiken de långsiktiga ambitionerna - en allt svårare konstart i en allt mer föränderlig, snabbrörlig och oförutsägbar värld.