Det man inte har i benen får man ha i huvudet

Jag tillhör den generationen som gjorde värnplikten. Ett vanligt tillrop som förekom var att ”det man inte har i huvudet, det får man ha i benen” och det hörde ofta ihop med att individen i fråga fick springa och hämta något som den hade glömt.

I vår alltmer pressade arbetssituation, så är det ofta så vi agerar. Vi använder våra ben och springer snabbare och snabbare för att mäkta med allt det som vi inte har hunnit eller det som vi har glömt. Dessvärre är det tyvärr så att ju mer vi springer, desto mer glömmer vi och så är vi fast i en alltmer pressad spiral.

Hur vänder vi då på steken?

Vi når nog alla förr eller senare insikten att vi inte kommer att hinna med allt som vi borde, vilket leder till att vi medvetet eller omedvetet prioriterar. De som inte gör detta går till slut sönder.

Hur skulle det vara om vi stannade upp och försökte använda huvudet istället för benen? Om vi istället försökte urskilja vilka saker som är viktiga, göra medvetna prioriteringar och på så sätt parera några andra uppgifter – vore inte det en mer attraktiv spiral att leva i? Våra ben klarar inte av att lösa situationen, så för att komma ur spiralen behöver vi hitta sätt att låta hjärnan återta kommandot.

Som tur är, så finns det hjälp att få om vi är beredda att ta den. Dels genom självstudier i olika böcker (är t.ex. själv förtjust i The Personal Efficiency Program av Kerry Gleeson) där det finns ett otal kloka tankar om hur vi skall förändra vårt eget personliga beteende, men också genom att vi tar tag i utmaningen på vår arbetsplats och tillsammans arbetar igenom hur vi på ett organiserat sätt skall kunna identifiera och prioritera det som är viktigt. Ibland kan vi klara det på egen hand, ibland kan det vara viktigt att ha en extern part som kan utmana våra invanda tankebanor. Genom den initiala investeringen, så har vi på sikt möjligheten att skapa en tillvaro som håller över tid.

Så, stanna upp, se ner på dina ben, och ställ dig frågan om det är de som kontrollerar din hjärna eller tvärtom.