Jubileumsblogg: 30 år av innovation

I år firar vi 30 år av innovation. Det innebär att vi fått förtroendet att bidra till förnyelse av våra kunders erbjudande och organisation i nära 1000 genomförda uppdrag. Så mycket förnyelse tycker vi är värt att uppmärksamma. Inte minst då historien påminner oss om varför innovation är viktigt också idag och i framtiden. Kanske är det också nu, i tider av turbulens och osäkerhet, som nödvändigheten av och drivkraften till innovation är som allra störst.

Om vi närmar oss managementområdet kan innovation konkretiseras till framgångsrik implementering av nya och användbara idéer. Två saker är centrala här. Det första handlar om implementering. Det räcker alltså inte att komma fram med nya kreativa idéer (även kallat ”pappersprodukter”) utan idéerna måste för att räknas som innovationer få fäste i verkligheten. Att göra praktik av teori har varit en bärande princip sedan Ekan bildades som bolag. Idag synliggörs denna princip genom ett av våra tre kundlöften Förverkliga.

Ett annat krav är att idéerna är användbara, dvs. de innebär en förbättring i förhållande till hur saker och ting gjordes tidigare. Det förutsätter utifrån vårt synsätt att de individer som förväntas uppleva idéerna som användbara involveras i utvecklingsprocessen. Involvera är därför vårt andra kundlöfte.

Hur uppstår då innovation? Om det tvistar de lärde, men två varianter kan urskiljas – evolution och revolution. Det senare får av naturliga skäl mer uppmärksamhet då dessa innovationer ofta har egenskapen att omkullkasta verkligheten för företag och individer. Det kan handla om helt nya teknologier, affärsmodeller eller systemskiften i hur en organisation fungerar. Denna högljudda revolution är emellertid mer sällsynt i jämförelse med den tystlåtna evolutionen som enträget söker efter och stegvis implementerar förbättringar i vardagen. Oavsett variant så kräver innovation att vi ifrågasätter hur saker och ting fungerar idag – att vi utmanar nuvarande synsätt och metoder. Utmana är därför vårt tredje löfte till dig som kund.

Med firandet av vårt jubileumsår vill vi således sjunga innovationens lov, se tillbaka på stora skiften och hur de påverkat oss, uppmärksamma enträgna utvecklingsinsatser och inte minst fira in ytterligare 30 år av förnyelse. Vi hoppas att även du och din organisation tar er extra tid att uppmärksamma gjorda framsteg och fundera över vilka möjligheter som väntar kring hörnet.

Med stolthet över det som varit och tilltro till hur vi tillsammans formar framtiden.