Portföljstyrning för hållbar samhällsutveckling

Vi har alla varit i situationer med nya system, nya arbetsuppgifter och projekt som syftar till det ena eller det andra. Det kan vara svårt att hänga med när världen blir allt mer föränderlig och arbetstempot ökar precis som kraven… Hur får vi kontroll och träffsäkerhet på att de affärsbeslut vi fattar är rätt? Ekan Managements Ann Palmér lyfter fram kraften som finns i en välfungerande portföljstyrning.

Vi lever i en ständigt föränderlig värld. Det kan vi inte påverka. Däremot kan vi påverka hur vi tar till oss och analyserar information för att skapa beredskap för förändring eller till och med styra över en del förändringar. Att vända yttre påverkan, förändring, till att analysera och vara den som agerar och skapar förändringar i stället för att låta sig styras, kan bli skillnaden mellan framgång och bakslag.

Men hur skapar man kontroll och säkerställer att affärsbesluten är ”rätt”? Hur vet man att just det här beslutet är i linje med våra mål och övergripande strategier? Portföljstyrning kan vara lösningen och det fungerar oavsett bransch och verksamhetstyp, privat eller offentliga sektorn. Aktieportfölj, projektportfölj och produktportfölj är i grunden samma sak; identifiera gemensamma nämnare samt agera eller styra strategiskt så att man får största möjliga utväxling. Med andra ord få ut så mycket som möjligt med hjälp av tillgängliga resurser och i linje med organisationens övergripande strategier och vision.

”Jaha, tjäna pengar alltså…?” tänker någon. Njae, att tjäna pengar kan vara ett av målen men även andra värdehöjande effekter kan sättas upp som mål.  Till exempel att åstadkomma något med minimal miljöpåverkan, att se till att alla skolbarn kan simma eller att våra städer utvecklas långsiktigt, hållbart och med plats åt alla. Och att nyttja tillgängliga resurser innebär allt från pengar och råvaror till tillgängliga entreprenörer eller intern personal.

Och det är precis vad portföljstyrning innebär: Att identifiera vilka parametrar som påverkar vår verksamhet både positivt och negativt. Att ha kontroll på alla resurser. Att följa upp och styra faktabaserat mot våra mål med strategierna i ryggen.

Om du, precis som jag, gärna pratar om och/eller arbetar med att bryta ner strategier, optimera portföljstyrning, besluta faktabaserat kanske vi kan göra det tillsammans och lära av varandra! Vi på Ekan är just nu särskilt nyfikna på hur man kan utveckla beslutsfattande, styrning och ledarskap för att organisationen ska kunna jobba mot att uppnå hållbar samhällsutveckling, där människan, staden och infrastruktur utvecklas i samverkan utifrån ett hållbart perspektiv på resursutnyttjande och miljö.

Ekan management kommer att medverka på Position2030 kring samhällsutveckling och digitalisering.

Vi ses väl där?!

Inom Ekan Management arbetar vi dagligen och professionellt med att stödja och utveckla organisationer i en tid av ständigt förändrade förutsättningar. Vi bidrar inom verksamhetsöversyn, processanalyser, förvaltningsmodeller, förändringsledning, digitalisering och portföljstyrning inom fastighet, samhällsutveckling och andra branscher. Välkomna att höra av er till oss!