Vänd beslutsvånda till beslutskraft

”Människan är dömd till frihet”, om vi ska tro den franske filosofen Sartre. Och även om de flesta av oss ser frihet som något övervägande positivt så innebär friheten också en mängd beslutssituationer som kan orsaka vånda. Det är först när man fattat sitt beslut som man är fri, sägs det ju.

Globalisering och digitalisering har medfört att vi idag lever med en enorm mängd valmöjligheter och med en komplexitet som är helt omöjlig att överblicka för den enskilde individen. Med en sådan verklighet är det inte konstigt att vi då och då hamnar i beslutsångest och undrar över vilket som är nästa bästa kliv framåt.

Lyssnar vi till de som forskar kring vår tankeförmåga är detta heller inte så konstigt då vi evolutionärt sett inte är anpassade till den anstormning av information och valmöjligheter som vi lever med. För att inte slösa energi har vår hjärna lärt sig att inte tänka onödigt mycket. Det innebär att många av de beslut vi tar sker mer eller mindre med automatik. Det är bra för att slippa överbelastning men det betyder också att vi i många fall drar felaktiga slutsatser om hur saker och ting hänger ihop.

Finns det då något att göra för att vända beslutsvånda till beslutskraft? Och vad innebär det för våra organisationer som måste agera för att kunna överleva och frodas trots växande komplexitet och snabbrörlighet? Här kommer några råd på vägen för ett mer effektivt beslutsfattande:

  1. Identifiera vilka beslut som kräver större överväganden och satsa mycket hjärnkapacitet i dessa. Övrigt hanteras som ”business as usual”.
  2. Skapa modeller för beslutsfattandet och låt datorerna sköta det ”tunga” tankearbetet. Exempelvis genom att använda antaganden, trendberäkningar och statistiska modeller vid framräkning av prognoser.
  3. Beskriv era viktiga beslutsprocesser och dokumentera såväl fattade beslut som de underlag och bedömningar som leder fram till dessa. Vi kan inte i förväg veta om det är rätt beslut som fattas men vi kan styra hur vi fattar beslutet.
  4. Möjliggör utrymme för innovation genom skapandet av en transparent miljö som uppmuntrar till delaktighet. Många hjärnor är alltid bättre än få hjärnor.
  5. Inte minst: Behandla din hjärna på samma sätt som resten av din kropp. Den behöver vila och energi inför och efter ansträngning. Visste du exempelvis att prioritera är en oerhört energislukande uppgift? Alltså inget att rekommendera efter en lång dag på jobbet.