Expertområde

Kundfokuserad och värdebaserad processorientering

Värdedrivande processer i sin enkelhet
I dagens snabbt föränderliga miljö utgör processer en potent länk mellan strategiska mål, operativa förutsättningar, och kundernas efterfrågan. Kortfattat handlar processorientering om att definiera, förbättra och förstärka denna länk i syfte att nå flera fördelar, inte minst:

 • Effektiva leveranser
 • En kvalitets- och kundfokuserad kultur
 • Förstärkt styrning och genomförandekraft

Processflöden är förrädiska i sin enkelhet – att processorientera sin verksamhet är både mer komplicerat och mycket mer betydelsefullt än de flesta inser. En målande liknelse: om processbeskrivningen är som en karta, så är att arbeta processorienterat som en expedition i okänd mark. Det är smart att ta professionell hjälp med både förberedelserna och genomförandet.

”It is very hard to transform your culture and your workforce to be a relevant company in the digital world if all of your processes are stuck in the traditional world”
Julie Sweet

Framgångsfaktorn för att bemästra komplexiteten som processorientering innebär handlar om att etablera ett ekosystem för värdedrivande processer som innehåller:

 • Kontinuerligt uppdaterade processflöden som ligger i linje med kunderfterfrågan och strategiska mål
 • Verktyg och erfarenhet för att stödja verksamhetens ägarskap och genomförandekraft
 • Definierade och relevanta KPI:er, skräddarsydda för verksamhetens förutsättningar och behov

Fyra komponenter för att skapa värdedrivande processer
KUNDVÄRDE –
Kartläggning av kundresor och utforma processteg/aktiviteter kopplat till kundvärde. Strukturerade sätt att fånga kundernas uppfattning om det värde som skapas (Voice of the Customer).

OPERATIONELL HANDLINGSKRAFT – Bygga strategisk medvetenhet och etablera förutsättningar för delegerat beslutsfattande och tvärfunktionella genomföranden.

PROCESSOPTIMERING – Säkerställa en helhetssyn och undvika suboptimering samt stödja prioriteringar i matrisorganisationen. Transparenta och strategiskt förankrade KPI:er kopplade till uppsatta mål.

PROCESSÖVERENSSTÄMMELSE – Öka engagemang och säkerställa ägarskap. Styrmekanismer för att följa upp och stödja kontinuerliga förbättringar.

Vårt erbjudande
Vi hjälper verksamheter att identifiera sina behov och möjligheter och tillsammans förverkligar vi potentialen i en väl fungerande processorientering. Vi gör detta med tryggheten efter decennier av erfarenhet och beprövade modeller och metoder. Kortfattat handlar arbetet om:

 • Analys av- och målsättning för nivån av processmognad och processorientering i organisationen
 • Överensstämmelsebedömning av nuvarande processer och IT-verktyg
 • Utmanar nuläget och inspirerar till att öppna upp för nya lösningar
 • Voice of the customer-workshops och kundrese-kartläggningar för ökad effektivitet och träffsäkerhet
 • Definierar processorganisationen
 • Genomför transformation och leder förändringen i ledarskap, arbetssätt, förhållningssätt och organisation
 • Implementerar en effektiv modell processförvaltning
 • Genomför genomgripande processoptimeringar