Beyond Budgeting och Dynamisk styrning

Komponenterna i en agil och dynamisk ledningsmodell är enkla på många sätt, men det är ofta överraskande utmanande att förbättra och integrera något nytt.

För att vara relevanta och konkurrenskraftiga i dagens snabbt föränderliga affärsmiljö där ledare behöver skapa mer med mindre, behöver organisationer omforma sin styrning och sina processer för prestationsuppföljning (performance management). En modern ledningsmodell behöver gå utöver traditionella strukturer och processer för att realisera morgondagens potentialer.

Genom att utveckla en dynamisk ledningsmodell baserad på Beyond budgeting-principerna ges ledningen möjlighet att agera enligt en innovationsagenda. Därigenom kommer organisationen bli framgångsrikare i att hantera omvärldens dynamik och komplexitet.

Som oberoende rådgivare bidrar Ekan Management med de kompetenser, erfarenheter och resurser som behövs för att skapa hållbara resultat. Management innovation är vår expertis och vi är stolta över att vara tankeledande inom Beyond budgeting – agilt präglad ledning, organisation och operation. Vår främsta styrka är att anpassa oss till situationen och arbeta med våra kunders specifika behov och förutsättningar.

Ekan Management är den officiella representanten för Beyond Budgeting Institute i Sverige och en del av det globala konsultnätverket Beyond Budgeting Advisory.