3 webinar: Vässa förmågan i offentlig verksamhet

Under november månad genomför Ekan Management tre webinar med tre olika perspektiv som alla är superheta i dessa tider:

  • Hur kan man på bästa sätt styra och leda verksamheten genom tillit när direkt övervakning varken är möjligt eller önskvärt?
  • Hur drar vi på bästa sätt nytta av digitaliseringens förutsättningar och möjligheter?
  • Hur får vi verklig nytta med ett processbaserat arbetssätt?

Alla teman bygger på Ekans långa erfarenhet av arbete med de här frågorna hos en stor variation av kunder. Deltagarna kommer att få praktiska tips och exempel från våra uppdrag.

Situationsanpassad ekonomi- och verksamhetsstyrning – en väg till tillit

Tid: 27 november 8.30-9.30

Medverkande: Rikard Olsson och Knut Fahlén

Kontaktperson för anmälan: johan.frisack@ekan.com

Tillitsdelegationens arbete har i stor utsträckning fokuserat på ledarskapet som en väg för ökad tillit i myndigheter och kommuner.

För detta fungerar den traditionella budgetstyrningen dåligt och är ett hinder för tillitbaserad styrning. Därför är det av största vikt att inte bara ledarskapet utan även budgetprocessen utvecklas och moderniseras för att offentlig verksamhet skall kunna fortsätta utvecklas.

Knut Fahlén, författare till boken Situationsanpassad ekonomi- och verksamhetsstyrning och Rikard Olsson, senior managementkonsult på Ekan ger en introduktion till hur offentlig verksamhet kan arbeta för ökad effektivitet och tillit genom struktur och processutveckling av budgeten.

Digital transformation i offentlig sektor

Tid: 27 november 10.30-11.00

Medverkande: Anna Wigsén

Kontaktperson för anmälan:karin.arnholm@ekan.com

Ett webinar om hur digitaliseringen möjliggör att existerande arbetsprocesser kan bytas ut mot nya digitala processer, men även att helt nya saker blir möjliga att genomföra. Att digitalt transformera sin verksamhet är inte längre en möjlighet, utan snarare en förutsättning för verksamhetens förmåga att arbeta effektivt och möta nya behov. Webinariet kommer att beröra i hur en verksamhet går från tanken ”det här borde vi göra” till hur verksamheten på riktigt startar sin digitala resa.

Process som verktyg för att göra rätt saker – på rätt sätt

Tid: 30 november, kl 11-11.30

Medverkande: Andreas Öst-Wifstrand och David Lundkvist

Kontaktperson för anmälan: david.lundkvist@ekan.com

Vid verksamhetsstyrning i vår snabbrörliga omvärld har processer blivit, och kommer fortsätta att vara, en effektiv länk mellan strategiska mål, tjänsteproduktion och brukarbehov. Processorientering och optimering är dessutom viktiga verktyg för ökad effektivitet, stärkt kvalitet samt för att påverka kulturella förändringar och förbättra styrningen.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk