Beyond Budgeting på Controller Summit

Den 21-22 november arrangerade Affärsvärlden Controller Summit i Stockholm.  Ett 60-tal
controllers samlades för att lyssna till spännande föredrag och delta i rundabordssamtal relaterat till den moderna controller-rollen.

Under arrangemangets andra dag höll Ekan Managements Rikard Olsson ett mycket uppskattat föredrag under rubriken Beyond Budgeting – framåtblickande trend förändrar gamla rutiner. Rikard utgick i sin presentation från det nya komplexa ledarskapet som ställer ökade krav på att vara snabbrörlig och flexibel i en ständigt föränderlig värld. Rikard förklarade hur ledningen med hjälp av målstyrning och prognostisering, som ett alternativ till traditionellt budgetarbete, kan skapa effektivare och bättre beslutsunderlag anpassade till dagens verklighet. Rikard visade även hur konceptet kan tillämpas genom att utgå från verksamhetens kostnads- och intäktsflöden. 

På talarlistan fanns bland andra även Henrik Fellesson, Group Controller på Scania, som berättade hur man infört LEAN inom sin ekonomifunktion, och Sofia Hultberg, CFO på Elverket Vallentuna, som berättade om hur företaget framgångsrikt uppnått ekonomisk stabilitet under omfattande organisatoriska förändringsprocesser. Övriga föredrag kretsade kring styrmodeller, strategier för analys och uppföljningsarbete, och ledarskap.

Ekan Management är Beyond Budgeting Institutes, BBI:s, officiella representant i Sverige.

Vill du veta mer?

Kontakta Rikard Olsson.

E-post: rikard.olsson@ekan.com  

Telefon: 031-761 60 25

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk