Ekan utbildar på Teknologisk Institut

Ekan Management har de senaste åren gett en mycket uppskattad kurs i strategisk processledning inom fastighetsförvaltning.

Genom strategisk processledning kan företaget öka sitt värdeskapande av nedlagt arbete, minska onödigt arbete, sätta och följa upp mål i relation till beslutad strategi, etc.

Kursen riktar sig till personer som är ansvariga för processledningen i sitt bolag eller som arbetar med processer i fastighetsförvaltning, antingen idag eller i framtiden. Det kan röra sig om förvaltningschef, förvaltare, teknisk förvaltare, utvecklingschef, processledare, processägare eller liknande.

Kursen omfattar:

* Grundläggande om processer

* Nivåer av processorientering

* Strategisk processutveckling

* Organisering kring ett processarbete

* Styrning och ledning

* Uppföljning av processer, mål och nyckeltal

* Förbättringsarbete

* Effekthemtagning

* Förutsättningar för en lyckad implementering

* Förvaltning av processer i verksamheten

* Processmodellering, automatisering/ärendehantering

* Praktiska övningar och exempel från verkligheten (uthyrningsprocessen, felanmälan etc.)

Nu har kursen tagits upp i Teknologisk Instituts kursprogram. Detta innebär att anmälan till kursen numera görs på Teknologisk Instituts hemsida. 

Här hittar du information om när kursen ges. Hoppas att vi ses!

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk