Framtiden tar inte slut den 31/12

”Det är hög tid att anpassa hur vi styr och leder våra verksamheter till dagens verklighet. Låt oss lämna tidsödande budgetarbete och avvikelshantering till historieböckerna och istället styra framåt -bortom den sista december. Att särskilja på mål och prognos är en nyckel för att lyckas”.

Det menar ekonomie doktor Knut Fahlén och Rikard Olsson, managementkonsult med lång erfarenhet från strategi och performance management på AstraZeneca.

Fahlén och Olsson möter i sin roll som managementkonsulter på Ekan Management dagligen chefer och controllers med stor frustration över tungrodda och tidsödande budget- och prognosprocesser. Samtidigt finns allt för lite tid för att diskutera de viktiga frågorna om framtiden, vad som händer på marknaden och hur organisationen bör agera för att bibehålla och stärka konkurrenskraften.

I denna artikel berättar Fahlén och Olsson hur företag kan förändra sina ledningsprocesser och skapa mer aktivitetsstyrda verksamheter med fokus på framtiden.

 

 

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk