Offensiva steg mot beyond budgeting inom Medtech och Pharmaceuticals

Under de senaste åren har det startats ett flertal initiativ mot en mer dynamisk styrning på flera håll inom branscherna för Medtech och Pharmaceuticals. Ekan Management och Beyond Budgeting Advisory (BBA) har faciliterat samtal, studier och analyser tillsammans med flera av de stora branschaktörerna. Syftet har varit att utforma och anpassa principer för dynamisk styrning och ledning för deras forskningsintensiva och komplexa verksamheter. Flera av dem är nu redo att ta steget att transformera sina styr- och ledningsmodeller med vårt stöd. Sedan slutet av 2018 har vi samarbetat med tre ledande aktörer inom Medtech och Pharmaceuticals och vi är nu glada att med början i höst få hjälpa ett av världens största läkemedelsbolag att implementera två piloter för ny styr- och ledningsmodell byggd på Beyond Budgeting-principerna. Förhoppningen är att kunna gå vidare med en global utrullning under 2021.

Principerna för Beyond Budgeting har utvecklats akademiskt och professionellt sedan 1970-talet. Efter att mycket fokus lagts på att definiera området på principiell nivå under 90- och 00-talen har Ekan Management varit drivande för konceptualisering det för praktisk tillämpning inom ramen för Dynamisk styrning och ledning. Även om behovet var stort före COVID-19, har de senaste månaderna tydliggjort att alla organisationer – stora såväl som små, offentliga och privata – behöver förutsättningar att styra och leda agilt, med resiliens och flexibilitet, och att ta vara på kraften hos kompetenta medarbetare på alla nivåer.

Styrkan hos Ekan Management och Beyond Budgeting Advisory är att vi i många år arbetat med dessa frågor i en stor mängd projekt. Tillsammans med vårt internationella nätverk (Beyond Budgeting Roundtable, BBRT) kan vi kombinera forskning och praktiska erfarenheter hos våra medlemsorganisationer med vår förmåga att leda omfattande transformationsprojekt.

Välkommen att kontakta Rikard Olsson om du vill vet mer om dynamisk styrning och ledning samt hur principerna för Beyond Budgeting kan förändra morgondagens verklighet för din verksamhet.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk