Välbesökt frukostseminarium!

Torsdagen den 8 december samlades ett 80-tal chefer, controllers och ekonomistudenter i Volvosalen på Handelshögskolan i Göteborg för att lyssna till Malin Wennebro, managementkonsult på Ekan och Christian Ax, professor i företagsekonomi.

Ämnet för dagen var Modern Verksamhetsstyrning vilket inledningsvis presenterades av Malin.

– Modern verksamhetsstyrning handlar om anpassning. När marknaden och omvärlden förändrar sig måste affären och affärsprocesserna följa med. Då är det också nödvändigt att se över hur vi leder organisationen och fattar beslut. I takt med att det blir allt svårare att identifiera unika affärsmodeller som är beständiga över tid ryms en allt större konkurrensfördel i organisationens förmåga att skapa symbios mellan ledningsmodell och affärsmodell.

Malin redovisade sedan resultatet av den enkätundersökning bland Business Controllers som Ekan låtit genomföra under hösten. Här framkommer bland annat att en övervägande majoritet av företagen menar att utveckling av modeller, processer och verktyg för ledning och styrning är en förutsättning för bibehållen konkurrenskraft. Vi konstaterar även att vi har en bit kvar till visionen om controllerorganisationen som en intern Business partner. Dagens Business Controllers upplever sig som analytiker, experter och kontrollanter i organisationen medan den önskvärda rollen beskrivs med analytiker, coach och utmanare.

Därefter tog Christian Ax vid och inledde med en återblick avseende utvecklingen av ekonomistyrningsinnovationer. Christian fortsatte därefter med att presentera nya forskningsrön som visar en stark koppling mellan företagskulturen och organisationens benägenhet att ta till sig nya innovationer. Man talar om en överensstämmelse mellan Organisationskultur och Konceptkultur:

”A concept is compatible with an organization’s culture when the values and beliefs that are normatively desirable for effective use of the practice are similar to relevant shared values and beliefs of organizational participants”

Se nedan för respektive talares presentation.

Stort tack till alla som var på plats och som bidrog med intressanta reflektioner, inlägg och frågeställningar.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk