Effektiva prognosprocesser med fokus på framtiden

Prognoser som ger tid för framtiden
Oförutsägbarhet och ökad marknadskomplexitet ställer allt högre krav på företag och organisationer att agera snabbare på nya förutsättningar.

Samtidigt finns allt för lite tid till att diskutera och genomföra åtgärder som leder framåt. Tungrodda budget- och prognosprocesser pekas ofta ut som boven i dramat. Men tiden är egentligen det minsta problemet. Mycket allvarligare är det med felaktiga beslutsunderlag, inlåsningseffekter och ”backspegelstyrning”.

Ladda ner exempeluppdrag som pdf