KUNDCASE

Kickstart av generativ AI i verksamheten

En uppstickare inom bemanning och rekrytering kontaktade oss för att stärka sin förmåga att nyttja generativ AI (exempelvis chatGPT) i sin dagliga verksamhet. Vår utbildning gav dem det och lite till.

Kunden: Kunden är en uppstickare inom bemanning och rekrytering, där de är en av de snabbast växande aktörerna i Sverige. Deras mission är att utveckla företag och individer, och att bidra till att förändra branschen.

Kundens utmaning: Kunden upplevde och uttryckte en frustration att å ena sidan förstå tillräckligt om området för att inse nyttan och potentialen med generativ AI (exempelvis ChatGPT) och å andra sidan uppleva sig sakna kunskap för att förverkliga nyttan i verksamheten. Bland annat saknades djupare förståelse för att använda ordinarie funktion av generativ AI, kunskap om vilka möjligheter som finns för att utveckla anpassad funktionalitet, och osäkerhet kring frågor om informationssäkerhet, etc.

Vår lösning: Ekan Management genomförde en skräddarsydd utbildning på en halv dag för att maximera kapaciteten med generativ AI, anpassat till kundens frågeställningar. Utbildningen syftade till att ge verksamheten förmåga att dra nytta av generativ AI som:

  1. Beslutsstöd: Snabb och relevant information för strategiska beslut, vilket sparar tid och resurser vid tidigare krävande forskning.
  2. Kundinteraktioner: Automatiserad kundtjänst och support för att lösa problem och skapa personliga kundupplevelser.
  3. Kärnfulla rapporter: Generering av komplexa rapporter och analyser på begäran för att underlätta beslutsfattande.
  4. Utkast till texter: Skapande av välskrivna texter enligt verksamhetens tonalitet och krav.
  5. Idégenerering: Som stöd och verktyg för att generera nya idéer och innovationer.

Vår utbildning introducerar grundläggande AI- och GPT-koncept och utvecklar förmågan att formulera effektiva instruktioner (prompter). Vi fokuserar på att utrusta deltagarna med färdigheter för att maximera potentialen med generativ AI, men även med att hantera risker kopplade till informationssäkerhet.

Resultatet: Kundens egna ord: ”Före utbildningen visste vi knappt något om att använda AI i jobbet, och det var lite skrämmande. Efter utbildningen känns det som att vi alla är på samma sida, redo för det spännande äventyret med AI som verktyg. Enorm skillnad, men framförallt en massa ny värdefull energi!”